رزین های آلکیدی

  • 1/1/2019 4:23:02 PM
رزین های آلکیدی

این رزینها حاصل استریفیکاسیون اسیدهای یک و دو ظرفیتی آروماتیک و آلیفاتیک با پلی الکلها بوده و به جهت بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی آنها را با روغنهای صنعتی از نوع گیاهی و حیوانی اصلاح می کنند. این رزینها کاربرد وسیعی در صنایع رنگسازی اعم از ساختمانی و صنعتی دارند و بستگی به درصد روغن آن به سه دسته کوتاه و متوسط و بلند روغن تقسیم می شوند.

تصاویر مربوطه:

رزین های آلکیدی


رزین های آلکیدی
سوپر براق TPP-552

رزین آلکید سوپر براق

آلکید کوکونات TPA-739

رزین آلکید شورت اویل نارگیل

آلکید سویاTPA-737

رزین آلکید شورت اویل سویا

اوره فرمالدئیدTPU-620

اوره فرمالدئید

رزین پلی استر TPP-542

قوطی سازی ،Can coating

رزین پلی استرTPP-522

رزین پلی استر،مصارف عمومی

رزین پلی استرTPP-513

کویل کوتینگ, Coil Coating

ترمینول (T.O.T.M)

تری اکتیل تری ملیتیت

آدیپانول (D.O.A)

دی اکتیل آدیپات

پلاستی نول 110 (D.I.B.P)

دی ایزو بوتیل فتالات

پلاستی نول 100 (D.B.P)

دی بوتیل فتالات

ملامین فرمالدئیدTPM_443

ملامین فرمالدئید

درباره ما

تولید کننده روغنهای نرم کننده صنعتی و رزین های سنتتیک مورد استفاده در رنگها و لاکهای کوره ای و اسید کیور

دفتر فروش
تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، پله سوم، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۳، واحد ۱۳۰۱
تلفن: 9- 2667 8870 - 021
فکس:    0949 8871 - 021

پست های مهم


سوپر براق TPP-552

1/5/2019 1:46:26 PM

رزین های پلی استر اشباع رزین پلی استرTPP-513

1/4/2019 5:58:00 PM